Årsberetning og agenda til 3.mars 2021

Agenda

Onsdag 03. mars 2021 kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Losby (evt. digital gjennomføring. Vi ser an Covid-19)

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Styret ønsker alle velkommen !

Agenda

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av fremmøtte stemmeberettiget, (kontingent for 2021 må være betalt)
 3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
 4. Årsberetning fra styret
 5. Regnskap 2020
 6. Budsjett for 2021
 7. Valg av representanter til styret
 8. Avslutning

Informasjon

 • Følgende er på valg til styret:
  • Kasserer: Unni Bakke, funksjonen velges for 2 år
  • Varamedlem: Åsmund Blindheim, funksjonen velges for 1 år ad gangen
  • Revisor: Anne – Marit Dahler, funksjonen velges for 1 år ad gangen

Styret ønsker alle velkommen !

Styrets Årsberetning

Organisasjonens art, mål og organisasjon  

Lørenskog Sportsskyttere (LSS) er en breddeidrettsorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen konkurranseskyting og trening. Vi arbeider blant annet mot korrekt bruk og forståelse av våpen basert på tilgjengelig kunnskap.

Lørenskog sportsskyttere samarbeider med offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner samt bygger på NJFF og NSF sine skyte program.

Styrets sammensetning og arbeid

Styret i LSS som ble valgt inn ved 2020 årsmøtet er følgende medlemmer.

Leder: Tom Lund
Nestleder: Roger Nygård
Kasserer: Unni Bakke
Sekretær: Therese Nesseth Tørlen
Styremedlem: Stian Jevnlid Hoff
Styremedlem: Ingar Rudi
Varamedlem: Åsmund Blindheim

Merknad: Therese Nesseth Tørlen tok over rollen som sekretær juni 2020.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer.

Torbjørn Cato Jokstad
Kristin Onsum
Anne Marit Dahler

 

Covid-19
Styret har i covid året 2020 avholdt et ordinære styremøter ellers har det vært jevnlig kommunikasjon og samarbeid over mail og telefon.

Året 2020 har i likhet med resten av samfunnet vært spesielt for LSS. Drift, aktiviteter, restriksjoner og nye rutiner slo i gang allerede i mars 2020. Treninger var periodevis avlyst grunnet nasjonale tiltak, og på kort varsel måtte det årlige stevnet i april kanselleres. Styret søkte og fikk økonomisk støtte for tapt inntekt for Nordic Trap stevnet. Dette er viktig for oss da dette er en av våre største inntektsfaktorer. Planen er å avvikle stevnet i 2021 (slutten av april) og vi håper mange medlemmer melder seg på konkurransen.

Styret vil takke alle sammen for innsatsen med å holde avstand, vaske og desinfisere regelmessig, respektere nye retningslinjer på banen og respekten som har vært imellom medlemmene i denne perioden. Selv under de mest kaotiske månedene august og september hvor vi hadde omsetningsrekorder og mye trafikk var det god stemning og respekt for Covid restriksjonene.

Treninger
I sesongen 2020 ble det på tross av covid-19 gjennomført treningsdager alle dager det var mulig, Nordisk Trap og jaktskyting tirsdager og torsdager sporting på mandager og onsdager, pensjonistskyting på onsdager, en dameskyting kveld i juni. Klubbmesterskap ble ikke avviklet i 2020 grunnet samfunnssituasjonen.

Det var stor etterspørsel etter jaktskyting i mai, juni på mandager og onsdager. Dermed besluttet styret å sette opp bane 2 for jaktskyting fra midten av juni på tirsdager og torsdager (mandag og onsdag). Dette viste seg å være et svært populært tilbud. Flere personer kom innom bare for å skyte på «jakt». Dette er et tiltak som vi ser vil kunne iverksettes også i 2021. Banevaktene regulerte oppsett, ut i fra interesse den gitte dagen noe som også viste seg å fungere på en god måte. Styret har notert seg at det var enkelte som slet med akustikk anlegget på bane to. Så vi vurderer behovet for opplæring i 2021.

Styret ønsker å rette en ekstra takk til Roy Vinje for innsatsen han har lagt ned igjen for klubben rundt sporting igjennom året.

Pensjonistskyting
Hver onsdag gjennom hele året (med unntak av covid stopp) er det pensjonist skyting. Dette er fortsatt et meget populært tiltak og interesse rundt dette. Det er godt oppmøte hele veien. Aktiviteten blir ledet av Bent Øverhagen som gjør en kjempejobb hver onsdag. Det har etter hvert blitt en sammensveiset gjeng med en høy trivselsfaktor.

Mesterskap
Ullensaker JFF avholdt årets fylkesmesterskap i Nordisk Trap. Dette ble et vellykket stevne sett med LSS sine øyner. Therese N. Tørlen ble fylkesmester på kvinnesiden etter å ha vunnet finaleskytingen. I tillegg tok Jon Anders Finnerud medalje ved å kapre en tredjeplass i fylkesmesterskapet i leirduesti 50 hos Blaker J.F.F

Vaktlister 

Ordningen med vaktlister for tirsdager og torsdager for Nordisk Trap og mandag og onsdag for Sporting har blitt utført av Roger Nygård som har gjort en god jobb med dette. Før alle vakter har SMS varsel blitt sendt ut av Tom Lund for å sørge for at vi unngår «no show». Unni Bakke har ordnet dameskytingen. Onsdagskyting for pensjonister har Bent Øverhagen styrt.

Da LSS fikk mange nye medlemmer i løpet av sommeren og høsten satte vi opp opplæringsvakter når vinteren slo inn. Her ble nye medlemmer paret opp med rutinerte medlemmer for opplæring. Dette var et tiltak som har blitt godt mottatt av de nye og etablerte medlemmene. Når covid-19 restriksjonene opphører vil dette fullføres utover vinterens lørdagsvakter. Vi håper dette vil være med på å gjøre flere kjent med banen og systemene slik at vi har flere som kan være med å ta vakter i de mest aktive sommer ukene.

Styret sender en takk til alle vakter i 2020 for innsatsen.

Hus og baner 
Det er utført div. vedlikeholds arbeid på baneanlegget som reparasjon av bunkere, oppsett av nettverk på klubbhuset, og utbedring av akustikkanlegget. Tom Torp har bidratt mye i arbeidet med bunkerne.

I tillegg til dette ble de avholdt en liten dugnad «jobb og skyt» i klubbhuset. Her fikk vi revet gamle billettluka og åpnet opp kjøkkenområdet, satt in dør til lageret laget ny salgsbenk, beiset mellomgangen til toalettene, flyttet noen strømkabler og flyttet kjøleskap/ fryser på kjøkkenet. Det siste gjorde det mulig for oss å ta i bruk fryseren i løpet av sesongen.

I løpet av dugnaden var det kaker, kaffe, god stemning og skyte pauser. Styret takker alle som tok i et tak for klubben denne lørdagen og en spesiell takk til Tom Torp som rev gamle boden kvelden før dugnaden.

Det planlegges flere små dugnader i 2021 for å utbedre klubbhuset.

Økonomi  
Til tross for Covid19 situasjonen har vi økt salget av serier noe i forhold til fjoråret.

Medlemsinntekten er stabil. Når vi nå går inn i 2021 har vi en brutto øking på 6 medlemmer mot i 2019.

Vi har fått kr 10.413,- i momskompensasjon, og kr 29.386,- i grasrotandel. Vi fikk også kompensasjon for tapte stevneinntekter med kr 28.000,-

Totalt sett har vi sunn økonomi og kommet oss godt økonomisk igjennom året.

Viser ellers til fullstendig regnskap som legges frem på årsmøtet.
 
Politiattest

Det er et krav fra Idrettsforbundet om at alle i en klubb/forening som har et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal ha politiattest. Styremedlemmer i LSS har slik attest. Det er også et krav at det skal være oppnevnt en ansvarlig for at dette følges opp. Denne person velges blant styrets medlemme

Takk for et unikt år, vi gleder oss til å komme i gang med jubileumsåret!

Hilsen alle oss i styret.


Klikk her for å laste ned PDF-versjon av dokumentet.