Årsmøte 18. feb. 2020

Invitasjon til Årsmøte LørenskogsportsSkyttere

Tirsdag 18. februar 2020 kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Losby lerduebane

Agenda

  • Åpning og godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av fremmøtte stemmeberettige, (kontingent for 2020 må være betalt)
  • Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Budsjett for 2020
  • Valg av representanter til styret
  • Avslutning

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på LørenskogsportsSkyttere sin hjemmeside 8. februar (dokumentene må skrives ut av den enkelte)

Forslag til årsmøtet sendes styret seinest innen 25. januar ved sekretær Ingar Rudi. Emailadresse: ingar.rudi@vikenfiber.no
Forslag på kandidater til styret sendes innen 25 januar til valgkomiteens leder Torbjørn Jokstad. Mailadresse: tjokstad@getmail.no

Følgende er på valg:
Leder Tom Lund funksjonen velges for 2 år.
sekretær Ingar Rudi funksjonen velges for 2 år.
Styremedlem Knut Årnes funksjonen velges for 2 år.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i

Styret ønsker alle velkommen