Årsmøte 2023 dokumentasjon

Årsmøte 2023 dokumentasjon

 

På årsmøtet vil beretning, regnskap for 2023 sammen med budsjett for 2024 bli lagt frem underskrevet av alle styremedlemmer sammen med revisors beretning. Valgkomiteens innstilling legges også frem på årsmøtet

Styret LSS