Årsmøte LSS, 6. mars 2024.

Årsmøte Lørenskog SportsSkyttere 2024

Invitasjon til årsmøte for 2023,
Klubbhuset på skytebanen Losby, 6. mars 2024 kl.18.30.

 

Styret har i 2023 bestått av:

Leder: Tom Lund på valg 2024
1. Nestleder/sekretær: Rokas Abazorius på valg 2025
2. Nestleder: Åsmund Blindheim på valg 2025
Styremedlem/kasserer: Unni Bakke på valg 2025
Styremedlem: Roger Nygård på valg 2025
Styremedlem; Roy Vinje på valg 2025
Styremedlem: Ingar Rudi på valg 2024
Varamedlem: Georg Mikkelsen på valg 2024 Varamedlem: Finn Cato Nordal på valg 2024
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer velges for 1 år av gangen

Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes skriftlig til sekretær Rokas Abazorius innen 2. februar 2024 Mailadresse: rokas.abazorius@gmail.com
Forslag på medlemmer til styret sendes skriftlig til valgkomiteens leder Knut Aarnes innen 2. februar 2024 Mailadresse: jegerknut1@gmail.com

 

Årsmøte dokumenter vil være tilgjengelig på LørenskogsportsSkyttere sin hjemmeside senest 20. februar 2024
Dagsorden for årsmøte
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av fremmøtte stemmeberettige(kontingent for 2024 må være betalt)
3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap for 2023
6. Budsjett for 2024
7. Valg av medlemmer til styret
8. Avslutning