Årsmøte 8. mars 2023

Årsmøte Lørenskog SportsSkyttere 2023

 

Invitasjon til årsmøte for 2022, Sted: klubbhuset på skytebanen Losby. 8. mars 2023 Kl.18.30.

Forslag på medlemmer til styret sendes skriftlig til valgkomiteens leder Torbjørn Jokstad innen 2. februar 2023. Mailadresse: tcjokstad@gmail.com

 

Styret har i 2022 bestått av

 • Leder: Tom Lund på valg 2023
 • Nestleder: Roger Nygård på valg 2023
 • Styremedlem/sekretær: Rokas Abazorius på valg 2024
 • Styremedlem/kasserer: Unni Bakke på valg 2023
 • Styremedlem: Åsmund Blindheim på valg 2024
 • Styremedlem: Ingar Rudi på valg 2024
 • Varamedlem: Tom Torp på valg 2023
 • Varamedlem: Roy Vinje på valg 2023
 • Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer velges for 1 år av gangen

Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes skriftlig til sekretær Rokas Abazorius innen 2. februar 2023 Mailadresse: rokas.abazorius@gmail.com Årsmøte dokumenter vil være tilgjengelig på LørenskogsportsSkyttere sin hjemmeside senest 10. februar 2023.

Dagsorden for årsmøte

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av fremmøtte stemmeberettige(kontingent for 2023 må være betalt)
 3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
 4. Årsberetning fra styret
 5. Regnskap for 2022
 6. Budsjett for 2023
 7. Valg av medlemmer til styret
 8. Avslutning