Årsmøte Lørenskog SportsSkyttere, 2. mars 2022.

Årsmøte Lørenskog SportsSkyttere

 

Invitasjon til årsmøte for 2021, klubbhuset på skytebanen Losby, 2. mars 2022 Kl.18.30.

Forslag på medlemmer til styret sendes skriftlig til valgkomiteens leder Torbjørn Jokstad
innen 25. januar 2022. Mailadresse: tcjokstad@gmail.com

 

Følgende er på valg

 • Leder: Tom Lund
 • Nestleder: Roger Nygård
 • Styremedlem/sekretær: Therese N. Tørlen
 • Styremedlem: Stian Hoff
 • Styremedlem: Ingar Rudi
 • Varamedlem: Asmund Blindheim
 • Varamedlem: Tom Torp

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer velges for 1 år av gangen

Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes skriftlig til sekretær Therese N Tørlen
innen 25. januar 2022. Mailadresse: therese_torlen@hotmail.com

Årsmøte dokumenter vil være tilgjengelig på LørenskogsportsSkyttere sin hjemmeside
senest 15. februar 2022

 

Dagsorden for årsmøte

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av fremmøtte stemmeberettige(kontingent for 2022 må være betalt)
 3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
 4. Årsberetning fra styret
 5. Regnskap for 2021
 6. Budsjett for 2021
 7. Valg av medlemmer til styret
 8. Avslutning

 

LAST NED PDF-VERSJON HER Invitasjon årsmøte LSS 2-mars-2022