Innkalling til årsmøte 20. feb. 2019

Innkalling til årsmøte i Lørenskog SportsSkyttere

Tid: Onsdag 20. februar kl. 18.30
Sted: Klubbhuset på Losby

Agenda:
Åpning og godkjenning av innkalling
Godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede
Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Budsjett for 2019
Valg av representanter til styret
Avslutning

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på Lørenskog sportsskyttere sin hjemmeside 10. februar
Forslag til årsmøtet sendes styret seinest innen 20. januar ved sekretær Ingar Rudi. Emailadresse: ingar.rudi@vikenfiber.no
Forslag på kandidater til styret sendes innen 20 januar til valgkomiteens leder Torbjørn Jokstad. Mailadresse: tjokstad@getmail.no
Følgende er på valg:
Nestleder Roger Nygård, kasserer Unni Bakke. Funksjonene velges for 2 år.
Varamedlem Jon Anders Finnerud. Funksjonen velges for 1. år ad gangen.
Revisor: Heidi Bråten er på valg. Funksjonen velges for 2 år.
Valgkomite: Kristian W Solberg, Kristin Onsum er på valg. Funksjonen velges for 2 år.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i
Styret ønsker alle velkommen