Innkalling til Årsmøte 2017 den 20. feb. 2018

Innkalling til Årsmøte 2017

Tirsdag 20. februar 2018 kl.18.30 på klubbhuset på Losby

  • Åpning og godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av stemmeberettigeter
  • Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg
  • Avslutning

Forslag til årsmøtet må sendes til styret innen 30. januar.

Det blir servert kaffe og noe å bite i!
VEL MØTT

Hilsen Styret!