Invitasjon til Årsmøte Lørenskog Sportsskyttere 2020

Invitasjon til Årsmøte Lørenskog Sportsskyttere

 

Tirsdag 03. mars 2021 kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Losby (evt. digital gjennomføring. Vi ser an Covid-19)

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Styret ønsker alle velkommen !

Agenda

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av fremmøtte stemmeberettiget, (kontingent for 2021 må være betalt)
 3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
 4. Årsberetning fra styret
 5. Regnskap 2020
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett for 2021
 8. Valg av representanter til styret
 9. Avslutning

Informasjon

 • Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på LørenskogsportsSkyttere sin hjemmeside 15. februar (dokumentene må skrives ut av den enkelte)
 • Forslag til årsmøtet sendes styret seinest innen 1. februar ved sekretær Therese Nesseth, Tørlen Email adresse: therese_torlen@hotmail.com
 • Forslag på kandidater til styret sendes innen 1. februar til valgkomiteens leder Torbjørn Jokstad. Mailadresse: tcjokstad@gmail.com
 • Følgende er på valg til styret:
  • Kasserer: Unni Bakke, funksjonen velges for 2 år
  • Varamedlem: Åsmund Blindheim, funksjonen velges for 1 år ad gangen
  • Revisor: Anne – Marit Dahler, funksjonen velges for 1 år ad gangen

Styret ønsker alle velkommen !