Losbyjegeren 2019

Losbyjegeren 2019

 

Lørdag 25. mai arr. «Losbyjegeren», skyting med rifle hos Losby Viltmål og pistol og hagle hos Lørenskog SportsSkyttere. Fremmøte kl 0930-1000. Påmedlingsavgift kr. 150,- Hagleskyting: komplett serie kr. 75,- (kr 115,- med dobbelskudd). Kaffe og vafler fås kjøpt i klubbhuset til Lørenskog SportsSkyttere.

Statutter for ”Årets Losbyjeger”

  • For rifleskytingen skal våpen og klær være i hht. ”jegerklasse” for jaktfelt. (Dvs. våpen med kikkert skal være under 4,5 kg, klærne skal være jakt-/feltmessige, minimum riflekaliber skal være 6,5 mm og det skal være max 12x forstørrelse på kikkertsikte.)
  • Riflemålene blir 10-delt dyrefigur på ca. 70 m, skytestilling stående, lang arm, og 10-delt dyrefigur på 100 m, skytestilling sittende. Rifleserien startes etter ildordre fra standplassleder, – ingen tidsbegrensning. Skytterne skyter målgruppene fortløpende etter hverandre.
  • Leirdue skytes med variable duer, og mulighet for å benytte dobbeltskudd.
  • Ved lik poengsum på rifle, går den foran som har høyest poengsum på figuren på 70 m med stående skytestilling. Ved likt antall treff med hagle, rangeres den først som har lengst sammenhengende serie.
  • Plassering vil bli avgjort etter sammenlagt plass-siffer for de to skytingene. (Dvs. man legger sammen plasseringen i hver av grenene og den med lavest sammenlagte siffer vinner.) Ved likt plass-siffer blant de tre første plassene, foretas det omskyting. Omskyting blir 5 skudd med rifle på 10-delt figur på 100 m, skytestilling stående med lang arm. Deretter skytes det 10 skudd på leirdue, variable duer, og bruk av dobbeltskudd.
  • Ved like plass-siffer blant de øvrige skytterne, rangeres den først med lavest plass-siffer i en av grenene.
  • Påmelding mellom kl. 09.30 – 10.00. Det blir ingen etter- anmelding etter dette tidspunkt. Forhåndspåmelding kan foretas dersom man ikke kan nå frem før kl. 10.00 (Husk, vi må opp om morra’n når vi skal på jakt!)
  • Startrekkefølgen trekkes blant de påmeldte skyttere. Skytingen starter med rifleøvelsen.
  • Det vil bli premiering av de tre beste skytterne, samt at en premie (et jaktkort på rådyr på Losby) trekkes blant samtlige deltagere. Premiering foretas på LV&P’s generalforsamling, bortsett fra trekkepremien, som deles ut på stevnet.
  • Premieinnlegg kr. 150,-