Lover og regler

Lover og regler

 

Regelverk NSF(ISSF),  Skeet, Nordisk Trap, OL Trap, etc.
Regelverk NJFF, Jegertrap, Figurjakt, Jaktfelt, etc.
Lørenskog Sportsskyttere – mer tekst kommer

(siden er under oppdatering)