Meld inn saker og forslag til kandidater – Årsmøtet 2021

I tradisjonstro åpner vi opp for medlemmer å melde inn forslag til årsmøtet.

Forslag til agenda sendes til Therese (sekretær).
Forslag på kandidater til styret sendes til Torbjørn (valgkomiteens leder).

Frist for å melde inn er 1. februar 2021

INFORMASJON OM MØTET. 
Tid:  3. MARS 2O21 KL 1830
Sted: Klubbhuset alternativt digitalt (ser an Covid-19 situasjonen)
Agenda lastes opp snart.