OBS! Heimevernsøvelse Losby

Vi vil gjøre alle våre skyttere oppmerksom på at det er heimevernsøvelse hele uke 17 (25.-30.april) på Losby. De kommer til å bruke baneanlegget til noen leksjoner på dagtid. Når vi skal ha skyting vil de tilpasse seg vårt behov, slik at vi ikke går i veien for hverandre.

Det kan bli opprettet kontrollpost, som et ledd i øvelsen, ved parkeringsplassen hvor alle vil bli stoppet og sjekket

-styret i LSS-