Banen

Vår skytebane ligger ved Losby i Lørenskog

Vi har to baner baner med isolert overbygg for trap-skyting. Bane 2 er også rigget for skyting av doble duer, dette kan gjøres ved forespørsel.
Ny skeetbane og sportingbane står nå ferdig til glede for mange. Adressen er Losbyveien 201.

Bane 1

Bane 2

Klubbhus og område

Skeet

Sporting

Video