Styret

Styret
Leder Tom Lund 91519565 / tomrunelund50@gmail.com
Nestleder Roger Nygård 93221967
Kasserer Unni Bakke 93043439
Sekretær Rokas Abazorius 91687801
Styremedlem Ingar Rudi 47905325
Styremedlem Åsmund Blindheim 99523991
Styremedlem Roy Vinje royvinje72@gmail.com
Vara Cato Nordahl
Vara Georg Mikkelsen
Kontaktpersoner
Kvinnekontakt Unni Bakke 93043439 / unni-ba@online.no
Systemansvarlig hjemmeside Kenneth Ivarsson kenneth@ivarsson.me
Revisor Anne Marit Dahler
Vara revisor Reidar Otter