Vaktliste trap

Vaktliste Nordisk Trap sommeren 2023

 

Måned: April Aktivitet Vakt 1 Telefon 1 Vakt 2 Telefon 2 Vakt 3 Telefon 3
Tirsdag: 11.04 Trening Tom Bjørk 91364279 Reidar Otter 92602942
Torsdag: 13.04 Trening Tom Bjørk 91364279 Reidar Otter 92602942
Tirsdag: 18.04 Trening Kjetil Stenhammer 90015126 Markus Nordquist 47969007
Torsdag: 20.04 Trening Kjetil Stenhammer 90015126 Markus Nordquist 47969007
Tirsdag: 25.04 Trening Rune Dahler 90556326 Anne Marit Dahler 98025967
Torsdag: 27.04 Trening Rune Dahler 90556326 Anne Marit Dahler 98025967
Måned: Mai
Tirsdag: 02.05 Trening Bjørn Øverland 92062222 Unni Bakke 93043439
Torsdag: 04.05 Trening Bjørn Øverland 92062222 Tom Lund 91519565
Tirsdag: 09.05 Trening Lill Mari Østby 41423496 Benjamin Røykaas Marthinsen 97654351
Torsdag: 11.05 Trening Lill Mari Østby 41423496 Benjamin Røykaas Marthinsen 97654351
Tirsdag: 16.05 Trening Tom Torp 46807629 Ane Reidun Rekdal 90761939
Torsdag: 18.05 Helligdag
Tirsdag: 23.05 Trening Heidi Bråten 95180650 Henning Saraby 92018139
Torsdag: 25.05 Trening Geir Moe 94100010 Henning Saraby 92018139
Tirsdag: 30.05 Trening Øyvind Herland 41655470 Ole Anders Herland 48110030
Måned: Juni
Torsdag: 01.06 Trening Øyvind Herland 41655470 Ole Anders Herland 48110030
Tirsdag: 06.06 Trening Åsmund Blindheim 99523991
Torsdag: 08.06 Trening Åsmund Blindheim 99523991
Tirsdag: 13.06 Trening Jarl andre Vethe 92401060 Geir Haugstulen 92241740
Torsdag: 15.06 Trening Jarl andre Vethe 92401060 Geir Haugstulen 92241740
Tirsdag: 20.06 Trening Ingar Rudi 47905325 Erik Saastad Floberg 91177366
Torsdag: 22.06 Trening Ingar Rudi 47905325 Erik Saastad Floberg 91177366
Tirsdag: 27.06 Trening Anders Eriksen 91881858 Svein Risa 40898924
Torsdag: 29.06 Trening Anders Eriksen 91881859 Svein Risa 40898924
Måned Juli
Tirsdag: 04.07 Trening Kai Robert Holden 95123390 Erik Andreassen 90095505
Torsdag: 06.07 Trening Kai Robert Holden 95123391 Erik Andreassen 90095505
Tirsdag: 11.07 Trening Øystein Karlsen 90107217 Erik Abrahamsen 90190416
Torsdag: 13.07 Trening Øystein Karlsen 90107217 Erik Abrahamsen 90190416
Tirsdag: 18.07 Trening Tom Torp 46807629 Ane Reidun Rekdal 90761939
Torsdag: 20.07 Trening Tom Torp 46807629 Ane Reidun Rekdal 90761939
Tirsdag: 25.07 Trening Petter Kapstad 92699343 Tom Ulseth 95037948
Torsdag: 27.07 Trening Petter Kapstad 92699343 Tom Ulseth 95037948
Måned: August
Tirsdag: 01.08 Trening Tom Lund 91519565 Heidi Bråten 95180650
Torsdag: 03.08 Trening Tom Lund 91519565
Tirsdag: 08.08 Trening Hilde Rusten Mikkelsen 41213593 Georg Mikkelsen 94141959
Torsdag: 10.08 Trening Hilde Rusten Mikkelsen 41213593 Georg Mikkelsen 94141959
Tirsdag: 15.08 Trening Thomas Fredriksen 41228542 Joachim Bjørgen 93001898 Åsmund Blindheim 99523991
Torsdag: 17.08 Trening Thomas Fredriksen 41228542 Joachim Bjørgen 93001898 Åsmund Blindheim 99523991
Tirsdag: 22.08 Trening Arild Tangen 93657345 Rokas Abazorius 91687801 Vismantas Gintaras 99891753
Torsdag: 24.08 Trening Arild Tangen 93657345 Rokas Abazorius 91687801 Vismantas Gintaras 99891753
Tirsdag: 29.08 Trening Kenneth Ivarsson 45200360 Øyvind Stevenson 91637602 Lena Blomdahl 90943316
Torsdag: 31.08 Trening Kenneth Ivarsson 45200360 Øyvind Stevenson 91637602 Lena Blomdahl 90943317
Måned: september
Tirsdag: 05.09 Trening Finn Arne Michelsen 99633116 Kim Richard Pedersen 93626936 Roger Nygård 93221967
Torsdag: 07.09 Trening Finn Arne Michelsen 99633116 Kim Richard Pedersen 93626936 Roger Nygård 93221967

 

Passer ikke vakten?  Du er selv ansvarlig for å bytte på vakten. Spørsmål vedrørende vaktlister etc. tas med Roger Nygård.