Vaktliste trap

Vaktliste trap sommer 2021

Måned: april Aktivitet Vakt1 Tlf1 Vakt2 Tlf2 Vakt3 Tlf3
Måned: Mai
Tirsdag: 04.05 Trening Nicos Tsiolas 93421455 Benjamin Røykaas Marthinsen 97654351 Thomas Bogdahl 9178008
Torsdag: 06.05 Trening Nicos Tsiolas 93421455 Benjamin Røykaas Marthinsen 97654351 Thomas Bogdahl 9178008
Tirsdag: 11.05 Trening Tom Lund 91519565 Øyvind Bloch Kvåle 99572298
Torsdag: 13.05 Helligdag
Tirsdag: 18.05 Trening Bjørn Øverland 92062222 Ole Anders Herland 48110030 Petter Borgås 90961874
Torsdag: 20.05 Trening Bjørn Øverland 92062222 Ole Anders Herland 48110030 Petter Borgås 90961874
Tirsdag: 25.05 Trening Finn Eriksen 48277620 Jan Nowak Andrzej 41014798 Karl Frisk 48506063
Torsdag: 27.05 Trening Finn Eriksen 48277620 Jan Nowak Andrzej 41014798 Karl Frisk 48506063
Måned: Juni
Tirsdag: 01.06 Trening Heidi Bråten 91798931 Henning Saraby 92018139 Ole Anders Herland 48110030
Torsdag: 03.06 Trening Heidi Bråten 91798931 Henning Saraby 92018139 Ole Anders Herland 48110030
Tirsdag: 08.06 Trening Finn Arne Michelsen 99633116 Erik Saastad Floberg 91177366 Jo Kristoffer Hansen 99700142
Torsdag: 10.06 Trening Finn Arne Michelsen 99633116 Erik Saastad Floberg 91177366 Jo Kristoffer Hansen 99700142
Tirsdag: 15.06 Trening Lill Mari Østby 41423496 Erik Myrseth 45020764 Geir Moe 94100010
Torsdag: 17.06 Trening Lill Mari Østby 41423496 Erik Myrseth 45020764 Geir Moe 94100010
Tirsdag: 22.06 Trening Unni Bakke 93043439 Tom Ulseth 95037948 Markus Nordquist 47969007
Torsdag: 24.06 Trening Unni Bakke 93043439 Tom Ulseth 95037948 Markus Nordquist 47969008
Tirsdag: 29.06 Trening Ole Jørgen Eriksen 95963338 Claude Lenth 91688978 Tobias Nøttestad 41463410
Måned Juli
Torsdag: 01.07 Trening Ole Jørgen Eriksen 95963338 Claude Lenth 91688978 Tobias Nøttestad 41463410
Tirsdag: 06.07 Trening Stian Jevnlid Hoff 99159411 Therese Nesseth Tørlen 91624676 Jørgen Sand 92026037
Torsdag: 08.07 Trening Stian Jevnlid Hoff 99159411 Therese Nesseth Tørlen 91624676 Jørgen Sand 92026037
Tirsdag: 13.07 Trening Pål Edseth 90051990 Reidar Otter 92602942 Eddy Skotte 90091998
Torsdag: 15.07 Trening Pål Edseth 90051990 Reidar Otter 92602942 Eddy Skotte 90091998
Tirsdag: 20.07 Trening Rune Dahler 90556326 Anne Marit Dahler 98025967 Kjetil Stenhammer 90015126
Torsdag: 22.07 Trening Rune Dahler 90556326 Anne Marit Dahler 98025967 Kjetil Stenhammer 90015126
Tirsdag: 27.07 Trening Ingar Rudi 47905325 Joachim Bjørgen 93001898 Øyvin Stevenson 91637602
Torsdag: 29.07 Trening Ingar Rudi 47905325 Joachim Bjørgen 93001898 Øyvin Stevenson 91637603
Måned: August
Tirsdag: 03.08 Trening Rokas Abazorius 91687801 Erik Andreassen 90095505 Zain Syed 98851568
Torsdag: 05.08 Trening Rokas Abazorius 91687801 Erik Andreassen 90095505 Zain Syed 98851569
Tirsdag: 10.08 Trening Tom Torp 46807629 Ane Reidun Rekdal 90761939 Jarl andre Vethe 92401060
Torsdag: 12.08 Trening Tom Torp 46807629 Ane Reidun Rekdal 90761939 Jarl andre Vethe 92401061
Tirsdag: 17.08 Trening Åsmund Blindheim 99523991 Tommie Eriksen 94795367 Tommy Gabrielsen 90703028
Torsdag: 19.08 Trening Åsmund Blindheim 99523991 Tommie Eriksen 94795368 Tommy Gabrielsen 90703028
Tirsdag: 25.08 Trening Øystein Karlsen 90107217 Erik Abrahamsen 90190416 Svein Risa 40898924
Torsdag: 27.08 Trening Øystein Karlsen 90107217 Erik Abrahamsen 90190416 Svein Risa 40898924
Tirsdag: 31.08 Trening Tom Lund 91519565 Øyvind Bloch Kvåle 99572298 Nick Harat 95912424
Måned: september
Torsdag: 02.09 Trening Stian Jevnlid Hoff 99159411 Therese Nesseth Tørlen 91624676 Jawanmir Eliassy 47675342
Tirsdag: 07.09 Trening Stian Jevnlid Hoff 99159411 Therese Nesseth Tørlen 91624676 Jawanmir Eliassy 47675342

 

Passer ikke vakten?  Du er selv ansvarlig for å bytte på vakten. Spørsmål vedrørende vaktlister etc. tas med Roger Nygård.